2022. január 24.      

Adatkezelési tájékoztató

Az Alexion Kft (a továbbiakban Cégünk) mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére ésa hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóink és ügyfeleink érdekei ne sérülhessenek. Cégünk tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik az interneten keresztül kapcsolatba kerülnek velünk.

Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük. Legtöbb weboldalunkat úgy is meglátogathatja, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia, megismerkedhet termékeinkkel, szolgáltatásainkkal. Azonban bizonyos szolgáltatásokhoz információra van szükségünk a felhasználóról, például a nevére vagy e-mail címére, de ezeket az adatokat kizárólag az előre meghatározott célokra, illetve belső statisztikai célokra használjuk.

Amennyiben weboldalainkon keresztül, vagy az azon feltüntetett email címet használva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, email cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait Cégünk nyilvántartásba vegye, kezelje, feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Ön adatainak kezelője az Alexion Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Füredi út 9/c.). A Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk jelen felhasználási feltételeket, melyről Ön folyamatosan tájékozódhat ezen a weboldalon. Érdemes rendszeres időközönként újra elolvasni ezen dokumentumot és feleleveníteni Cégünk által gyűjtött személyi adatok védelméről szóló tudnivalókat, hiszen a szolgáltatás folyamatos használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és annak frissítéseit is.

 

Adatok gyűjtése

Személyes adatainak felhasználása az Ön és Cégünk közötti együttműködés hatékonyabbá tételét szolgálja. Cégünk weboldala csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. -
Az adatokat öt évig őrizzük meg, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik. Cégünk a rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a fent felsorolt esetektől eltekintve az Ön engedélye nélkül nem adja át másoknak, és csakis a fent ismertetett célokra használja fel.

 

Adatkiadás

Cégünk csak ezen dokumentumban, valamint a törvényben előírt esetekben adhatja ki harmadik félnek az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha:

- a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják
- hatóság erre szólítja fel Cégünket
- Ön előzetesen ezt kérte
- Cégünkkel, illetve weboldalunkkal kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik
- Cégünkhöz és weboldalainkhoz fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében szükséges
Cégünk személyes adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak. Amennyiben a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, Cégünk az Ön által ezen a weboldalon megadott személyi adatait az Ön engedélye nélkül nem bocsátja Cégünk, illetve társult vállalatainkon kívüli felek rendelkezésére.
Cégünk által őrzött személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A felhasználó kérheti személyes adatai törlését (kivéve ha az adatok megőrzését külön jogszabály előírja, vagy az adatok törlése Cégünk jogos érdekeit sértené), vállalva azon következményeket, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben a továbbiakban nem tudja igénybe venni.

A személyi adatok védelme

Cégünk célja, hogy a felhasználók megbízzanak ezen webhely adatvédelmi rendszerében. Szigorú elvek szerint védjük a felhasználók személyes adatait és mindent megteszünk az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli hozzáférés vagy kiadás, a módosítás vagy rongálás ellen. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

Emailek

Cégünk elektronikus vagy postai formában küldhet rendszeresen reklámanyagot, amennyiben elérhetőségét számunkra elérhetővé tette. Ez a felhatalmazás bármikor visszavonható.

Cégünk bizonyos időközönként olyan emaileket is küldhet Önnek, amelyekben a kért termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kérdésekről tájékoztatja, vagy a program felhasználásával, fejlesztésével, frissítésével és a törvényi szabályozásával kapcsolatos újdonságokról, vagy aktuális ajánlatokról szól, de kérés alapján bármikor töröljük levelezési listánkból.

A havi rendszerességű hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti automatikusan a más jellegű email üzenetek tiltását.

Ha az ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján - az Cégünk részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (email) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet Cégünkkel közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent Cégünk számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve üzleti titoknak, továbbá személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Cégünk az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja Cégünknél.

Cégünk email címére küldött levelében megadott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat bizalmasan kezeljük.

Felhasználó elfogadja, hogy kizárólag céges email címét adja meg. Amennyiben ezzel ellenkezőleg magánszemély email címét használja, úgy ennek esetleges következményeit a továbbiakban a feliratkozó magára vállalja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal, vagy a szoftverek funkcióinak használata közben (pl. letöltés, megrendelés, aktiválás, hírlevél feliratkozás, stb.) a megadott e-mail címére, rendszerünk automata visszaigazoló levelet is küldhet, mely nem tekinthető kéretlen levélnek.

Cookie-k (sütik) használata

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy az AlexionKft. weboldalán tett látogatásaik során az IT rendszerünk úgynevezett cookie-kat (“sütiket”) helyez el az Ön számítógépének böngészőjében.

Mik azok a cookie-k?

A sütik apró file-ok, amelyek információt tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a látogatott oldal kapcsolatáról. Ezek a file-ok lehetővé teszik, hogy az egyes felhasználók megkülönböztetését, de nem alkalmasak a felhasználók azonosítására. A sütik segítségével javítani tudjuk szolgáltatásainkat és a vásárlási élményt, valamint segítenek a felhasználóinknak is, hogy még kényelmesebben használhassák weboldalunkat:
- Visszajelzést adnak az oldalunk használatáról, hogy ezáltal tökéletesíthessük a vásárlási folyamatot
- Lehetővé teszi a jelszavak megjegyzését, hogy azt személyes eszközökről ne kelljen minden esetben megadni
- Figyelemmel kíséri a leglátogatottabb tartalmakat, funkciókat és oldalakat, hogy ezáltal még relevánsabb ajánlatokkal szolgálhassunk felhasználóink részére
- Segít meghatározni, mely reklámok hasznosak felhasználónk számára és melyek zavaróak vagy érdektelenek.

Felelősség kizárása

Weboldalainkon közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, Cégünk nem vállal felelősséget azok pontosságáért, valódiságáért, teljeskörűségéért, illetve esetleges módosulásáért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Cégünk nem vállal felelősségét azokért az anyagi és nem anyagi károkért, amelyek weboldalainkkal kapcsolatban, azok használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért Cégünk szintén nem vállal felelősséget.

Cégünk fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására vagy módosítására.

Fontos tudni, hogy technikai okokból az Interneten továbbított elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Cégünk weboldalairól elérhető más cég weboldalaira nem vonatkoznak Cégünk adatvédelmi előírásai. Javasoljuk, hogy tanulmányozza az ily módon elért egyéb webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adatfelhasználási és adatkiadási gyakorlatról.

Egyéb kikötések

Weboldalainkat tilos jogszabályba ütköző módon látogatni és felhasználni. Szigorúan tiltott továbbá weboldalaink elemzése, feltörése, nem rendeltetésszerű használata, módosítása, nem publikus információk megszerzése, illetve ezekre történő kísérlet is. Előzetes írásos engedély nélkül weboldalaink látogatása szigorúan tiltott minden olyan személy részére, akik munkaviszonyban, vagy más közvetlen kapcsolatban állnak - Cégünkön kívül- más ügyviteli szoftvereket fejlesztő, vagy forgalmazó cégekkel.

Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Alexion Kft. akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat megjelenítsük ezen oldalon. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az AXEL Professional Softwares Kft.-t NAIH-92950/2016., NAIH-92951/2016., NAIH-92952/2016., NAIH-92953/2016., NAIH-92954/2016., NAIH-92961/2016., NAIH-92962/2016., NAIH-92963/2016., NAIH-92965/2016., NAIH-92966/2016., NAIH-92967/2016. számokon nyilvántartásba vette.

Önnek joga van, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz, hogy abban bármilyen változtatást végrehajtson. Az adatok védelme érdekében ez esetben személyazonosságát igazolnia kell. Amennyiben kérdése van, vagy változtatást szeretne végrehajtani személyes adataiban, kérjük, küldjön e-mailt a lent megjelölt e-mail címre vagy vegye fel a kapcsolatot cégünkkel az alábbi postacímen keresztül:

Alexion Kft.
1144 Budapest, Füredi út 9/c
info@alexion.hu