2022. január 24.      

Szállítási és vásárlási feltételek

Budapest közigazgatási határain belül

Nettó 20.000 Ft (bruttó 25.400 Ft) feletti vásárlás esetén
ingyenes a házhozszállítás! 

 

 

Csomagolási költséget termékeink után nem számítunk fel! A fenti értékhatárok alatti megrendelések házhoz szállítási díja nettó 1.500 Ft (bruttó 1.905 Ft). Házhozszállítás csak munkanapokon történik.

Budapesten kívüli szállítás egyedi díjszabás alapján történik.

Kisebb csomagok vásárlása esetén  vidékre előreutalással vagy i utánvéttel a GLS kézbesítésével, mindenkori díjaival kézbesítünk.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A jelen Általános Szerződési  Feltételek (a  továbbiakban: ÁSZF) az ALEXION Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Füredi út 9/c..; cégjegyzékszám: 01-09-943922; adószáma: 22795807-2-42; pénzforgalmi száma 16200120-00080033; elérhetőségek info@alexion.hu); képviseli: Sándor Szilvia ügyvezető igazgató önállóan; a  továbbiakban: Szolgáltató) és Az ALEXION Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.alexion.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Alexion Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az ALEXION  Kft. kizárólag végfelhasználókat szolgál ki. Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval partnerünk tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
A felhasználói körből ki van zárva Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.
A regisztrációval partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

Az ALEXION Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Az ALEXION  Webáruházban történő vásárlás   elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges,  a jelen ÁSZF-ben 

Minőségi reklamációs és garanciális ügyintézés

Garanciális igény érvényesítését kizáró okok:

 • a termék nem rendeltetésszerű használata, a termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés,
 • szakszerűtlen karbantartás,
 • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz végez el.

A fenti okokból bekövetkezett hibák esetén a javítás költsége viszonteladó Partnerünket terheli a garanciális időn belül is. Bármely termék tisztítása, karbantartása nem tartozik a garanciális feladatok közé.

 

Visszáru

 

A visszáru-lehetőség az alábbi esetekre NEM vonatkozik:

 • megszűnt termék,
 • a termék csomagolása időközben megváltozott,
 • a termék csomagolása sérült,
 • az ügyfél konkrét igényére rendelt termék,
 • szigorú számadású nyomtatvány,
 • áruvételt követően 30 nap elteltével,
 • nem az Alexion Kft. által forgalmazott termék,
 • élelmiszer, vegyi áru,
 • ajándékakciós termék (olyan termék, amelyhez ajándék járt),
 • kiárusításban vásárolt termék,
 • a termék csomagolásán kézi felirat, saját címke van.